December 2018

Nieuws uit Eldoret

Eind van het jaar.

Er is van alles geschreven over het reflecteren aan het eind van het jaar op internet. Van wat de juiste vragen zouden zijn die je jezelf moet stellen tot wat je er mee zou moeten doen. Kreten als reflecteren, leren, creëren en motiveren komen langs. Ook adviezen als; neem geen negatief saldo mee voor het volgend jaar. Al met al genoeg ideeën om te bezinnen. Zelfs gisteren (16 december) in de kerk ging het over de noodzaak van spirituele zelfevaluatie aan het eind van het jaar. Een advents preek moet nog komen. Het thema van het jaar in de kerk is ‘Be effective and productive’, gelinkt aan 2 Petrus 1:5-8. We nemen u graag mee voor een terug blik op 2018.

Politiek

Omdat het in 2017 politiek gezien nogal onrustig is geweest valt het bijna op dat het dit jaar zo rustig was. Er komen wel van allerlei dingen langs die wel voor de nodige oproering zorgen, maar waar we qua uitvoering van het werk niet direct last van hebben. Denk bijvoorbeeld aan de poging om het openbaar vervoer beter te regelen en de chauffeurs de verkeersregels te laten volgen en te checken of de bus(je) in goede staat is. Dit nadat er veel dodelijke ongelukken zijn gebeurd. Om even een idee te geven: in Nederland zijn er volgens de statistieken in 2017, 613 mensen omgekomen, in Kenia zijn dat er rond (niet alles wordt gedocumenteerd) de 3000. Voor een paar dagen lag het openbaar vervoer bijna plat omdat veel chauffeurs nog wel het één en ander moesten regelen. Denk aan vervangen van de remblokken, nieuwe banden of een certificaat dat ze met busje een bepaalde route mogen rijden. De prijs van benzine is met 20 cent per liter naar boven gegaan. Dat zorgde wel voor een paar weken ontevredenheid en de nodige demonstraties maar gelukkig hadden wij daar geen last van. Wel ondervinden we natuurlijk, net als iedereen, de ‘lasten’ van de verhoging van de benzineprijs. Omdat we behoorlijk afstanden afleggen voor het werk, merken we ook dat die kostenpost omhoog gaat. Het algemene levensonderhoud is ook weer een beetje duurder geworden. Alle benzinekosten worden logischerwijs doorberekend in de levensmiddelen, dat valt voor velen ook niet mee. Al doe je het meeste lopend, je ondervindt nog steeds de gevolgen van de verhoogde benzineprijzen.  In het Noorden blijft het wat onrustig, in sommige gevallen had dit te maken met de olie uitvoer vanuit Turkana naar Mombasa. De inwoners van Turkana waren niet tevreden met wat Tullow Oil (de oliemaatschappij) de gemeenschap gaf als compensatie. Dit heeft meerdere keren demonstraties tot gevolg gehad, maar gelukkig is dat voor nu opgelost nadat politieke leiders en vertegenwoordigers van Tullow Oil om de tafel hebben gezeten. Rond deze tijd van het jaar is het vaak onrustig omdat het een dure tijd is met veel festiviteiten, daardoor gaat het aantal overvallen op de weg en inbraken vaak omhoog. Wilt u meebidden voor veiligheid, rust en vrede onder de mensen en voor ons.

Trainingen

Afgelopen jaar hebben we veel trainingen mogen organiseren. Er was vorig jaar besloten dat we het programma ook op andere plaatsen (dichterbij Eldoret) zouden gaan starten. Het idee daarachter was dat ook andere plaatsen zouden kunnen profiteren van het programma. Niet alleen in Pokot en Turkana hebben mensen moeite om zichzelf te onderhouden. Samen met de leiding van de kerk zijn 6 gemeentes gekozen om te gaan werken. We zijn dankbaar voor het werk dat we samen met 5 gemeentes hebben kunnen doen en het werk dat voortgezet kon worden in de gemeentes waar we al begonnen waren. Er is ook voor gekozen om gemeentes die niet actief participeren, nogmaals te bezoeken en uit te spreken dat we er voor ze zijn, als ze hun aandeel hebben gedaan. Zoals al eerder gezegd is het echt een programma waarin we actieve participatie verwachten. Mensen worden uitgedaagd ‘zelf-hulp-groepen’ te starten en samen te gaan sparen, waarna ze een kleine lening bij ons kunnen aanvragen. De ‘zelf-hulp-groep’ is het eindproduct. Tijdens de training, dagen we mensen met name uit na te denken wat ze kunnen doen om hun eigen situatie te verbeteren en ook te kijken naar hoe mensen elkaar kunnen helpen om samen te groeien. In 1 van de gemeenschappen waar veel mais verbouwd wordt, was 1 van de conclusies dat ze veel tijd verdoen met het wachten tot er geoogst kan worden. Mensen zijn druk aan het begin van het seizoen met het ploegen en zaaien, daarna nog een keer met wieden en dan is het ‘wachten’ tot er geoogst kan worden. Het mooie is, dat er door de discussies die er zijn, soms met nieuwe ogen naar de ‘normale’ gang van zaken gekeken mag worden en er nieuwe ideeën ontstaan. Toen we een maand na de training weer op bezoek waren om te vragen of mensen werkelijk dingen anders zijn gaan doen, hoorden we mooie verhalen van mensen die meer en/of andere groente zijn gaan verbouwen rond hun huis. Dat er 3 groepen waren gevormd, die van de vrouwen was nieuw leven ingeblazen en de jeugd en de mannen hadden een groep gevormd. De mannengroep kreeg een extra applaus omdat het concept vaak gezien wordt als iets voor vrouwen dus dat er nu ook een mannengroep is gevormd is speciaal.Bezoek Noord Oeganda

Voor een kleine week mocht ik (Hilda) op bezoek zijn bij Peter en Jeannette de Groot. Samen met Jeannette heb ik een vluchtelingenkamp bezocht en nagedacht over een gezondheidszorgprogramma aldaar. We hebben verschillende klinieken/-jes bezocht, gesprekken gevoerd met verschillende mensen en een groepsdiscussie gehad met vrouwen, jongeren en mannen. Het idee was, dat we zouden spreken met zo’n 15  afgevaardigden van de ‘vrouwenvereniging’, uiteindelijk kwamen er zo’n 70 mensen opdagen. Dat was even schakelen, maar gelukkig lukt improviseren (vaak) steeds beter. Toen ik aan het eind van de week in het MAF vliegtuigje zat om weer terug naar huis te gaan voelde ik me zo ontzettend dankbaar en bevoorrecht. Ik mag een ‘thuis’ hebben in Eldoret, samen met Dick en Nathan. Een dak boven ons hoofd. We hebben elke dag meer dan genoeg te eten. We hebben een ziektekostenverzekering, redelijke ziekenhuizen in de buurt. We kunnen goed overweg met de buren, we hebben water, en ik zou nog veel meer kunnen opnoemen.  Wilt u alstublieft meebidden voor vrede in de wereld, voor goede opvang voor vluchtelingen en voor kerken die in plaats innemen binnen de vluchtelingenkampen.

Harambee (geld inzamelingsactie)

In Loreng’ulup (Turkana) zijn we samen met de mensen bezig een kerk te bouwen. Helaas zijn de afspraken die in het begin met de mensen gemaakt zijn niet helemaal nagekomen. Daardoor is de bouw van de kerk duurder geworden dan verwacht en is de kerk nog niet helemaal af. Hij wordt al wel gebruikt maar de afwerking moet nog gebeuren. Daarom heeft de gemeente een harambee opgezet. Tijdens zo’n harambee worden veel mensen uitgenodigd en ook mensen die het gemiddeld wat beter hebben dan het gemiddelde gemeentelid, in de hoop wat extra geld op te kunnen halen. De gemeente heeft zo’n 3000 Euro weten ophalen. Dat is een mooi bedrag om met de afwerking van de kerk verder te gaan. We zijn dankbaar dat de gemeente op deze manier hun inzet heeft laten zien.


Nathans verjaardag


Nathan mocht alweer 3 jaar worden. Hij heeft er maanden naar uitgekeken en wat Nathan betreft hadden we de hele speelgoedafdeling in de supermarkt leeggekocht. Zoveel mooie spullen!  Nathan heeft ontzettend genoten (en daarmee wij) van zijn verjaardag. Oma Malaba kwam op bezoek met 2 nichtjes, de buurjongens waren er al vanaf  ’s ochtends vroeg aan het rondspringen. Al met al een gezellige dag met lekkere taart, lekker eten, mooie cadeaus en goed gezelschap.


Toekomst

Eind maart 2019 zal bij leven en welzijn ons contract in Eldoret aflopen. We hebben nog niet helemaal helder wat de volgende stap mag of moet zijn. Voor nu lijkt het erop dat we een poosje naar Nederland komen, maar we staan ook open voor een andere baan in Afrika. Spannende tijden dus. We zijn bezig ons te oriënteren op mogelijkheden voor banen, onze Cv’s aan het bijwerken en bovenal God te vragen ons de weg te wijzen.  Wilt u met ons meebidden voor mogelijkheden voor de toekomst, waarbij we ons graag willen blijven inzetten voor de medemens.

“Moge de HEER u zegenen en beschermen, moge de HEER het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u Zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” Numeri 6:24-26

We bidden iedereen gezegende kerstdagen toe en alle goeds in 2019.

Hartelijke groet,  Dick, Hilda en Nathan Malaba

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>