Welkom

Hartelijk welkom op onze website.

In oktober 2010 zijn wij, vanuit de hervormde gemeente te Rouveen in samenwerking met de GZB, uitgezonden naar Yei in Zuid Soedan. Hier werkten we voor Across, een christelijke ontwikkelings organisatie.

Sinds maart 2014 wonen wij in Kenya, in Eldoret. Daar werken we samen met de Reformed Church of East Africa (RCEA) kerk. Dick en Hilda zijn onderdeel van een groter team en werken in het ‘Rehabilitation programma’. In 2011 /2012 was er een grote droogte in het noorden van Kenya met als gevolg grote voedseltekorten voor miljoenen mensen in de regio (Turkana, Pokot en Kerio Valley ).

Niet alleen de bevolking heeft de gevolgen van de droogte ervaren ook de gevolgen voor het vee (de belangrijkste economische activiteit) waren dramatisch. Grote aantallen koeien en geiten stierven als gevolg van de droogte hierdoor verloor de bevolking hun bron van inkomsten.

De kerk heeft in die moeilijke periode haar verantwoordelijkheid genomen en is een noodhulpprogramma gestart om voedselhulp te kunnen bieden.

De regio noord Kenya is grotendeels een half woestijn gebied waar de mensen voornamelijk van de veehouderij leven. De regelmatig terugkerende droogten in de afgelopen jaren hebben geleid tot een gewenning aan noodhulp waardoor het eigen initiatief is afgenomen.

Dit is echter een lastige balans omdat noodhulp ook noodzakelijk is als mensen omkomen van de honger. Duidelijk is wel dat er iets moet veranderen.

De kerk wil vanuit een diaconale betrokkenheid samen met de gemeenten nadenken en zoeken naar alternatieven voor inkomen of om de bestaande economische activiteiten te verbeteren zodat de levensstandaard voor de mensen verbeterd. Hoe kan het diaconaat verder handen en voeten worden gegeven.

‘Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.’ (chinees spreekwoord) De RCEA kerk wil graag vanuit dit principe de mensen stimuleren hun ‘hengel’ om te vissen te vinden. Om dat te bereiken gaat de RCEA kerk samen met de mensen kijken wat de mogelijkheden zijn in hun gebied, zoeken naar activiteiten die bij ze passen als gemeenschap.

Dat zal best een uitdaging worden. Daarnaast willen Dick en Hilda met de rest van het team ook samen met de kerk kijken hoe het koninkrijk van God ‘gestalte’ kan krijgen in de regio. Wat kan de kerk, naast op zondag erediensten te houden, betekenen voor de mensen?  De RCEA wil heel graag als kerk zichtbaar zijn en via allerlei programma’s mensen bereiken met het evangelie.

 

Comments are closed.